Hội thảo khoa học Kỷ niệm 500 ca can thiệp tim mạch đầu tiên tại Bệnh viện Bưu điện