Khoa hồi sức cấp cứu_Banner
{{item.Name}}
{{doctor.Position}}
{{item.ArticleCatName}}
{{item.BranchName}}
DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
THẾ MẠNH CHUYÊN MÔN
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
  • Làm chủ các kỹ thuật cao cứu sống nhiều bệnh nhân tim mạch